Borris - stationsby midt i det åbne land

Borris - stationsby midt i det åbne land - har omkring 850 indbyggere. Borris er tæt på naturen - næsten hele vejen rundt er byen omgivet af store landbrugsarealer. Syd for byen snor Skjern Å sig og her ligger også Danmarks største hedeområde, Borris Hede eller Borris Sønderland, som det store militærområde også kaldes. Der er begrænset adgang til området, da det bruges som skydeterræn, men der er mulighed for spændende naturoplevelser i området på særlige åbningsdage. Borris har dagplejere og daginstitution, som drives i samarbejde med Borris Skole. Skolen har børn fra 0. til 6. klasse og har tilknyttet skolepasningsordning. I forbindelse med skolen ligger Borris Hallen, hvor der er en række aktiviteter for både børn og voksne lige fra badminton, gymnastik til fitness og fodbold. Der er en dagligvarebutik i byen, og i den større Skjern by er der et alsidigt butiksudvalg. Borgerne i Borris er aktive og engagerede i byens liv, og der er et godt sammenhold. Byen har blandt andet en Grøn Bande, der på frivillig basis sørger for at holde byens områder. Banden har i foråret 2018 sammen med sogneforeningen stået for etableringen af byens nye grønne område: Krokodilleparken, der også omfatter en legeplads. Borris-området er blandt andet også kendt for det store årlige heste- og kræmmermarked Dalager Marked og Traktor Pulling i Påsken på Borris Landsbrugsskoles Arena.