Rækker Mølle - samlingssted for flere nabobyer

Der bor ca. 360 i Rækker Mølle. Rækker Mølle, der hænger helt sammen med Sædding, er også samlingssted for nabosognene Bølling, Hanning og Finderup, fordi byen rummer områdets skole fra 0.-6. klasse samt SFO. Amagerskolen i Skjern er overbygningsskole for Rækker Mølle Skolen. Rækker Mølle har også både privat og kommunal dagpleje og en stor børnehave. I Rækker Mølle Hallen samles også borgere fra nabobyerne til aktiviteter, ikke mindst Rækker Mølle Håndbold. Der er dog også både fodbold, gymnastik, løbeklub, jagtforening og meget andet at deltage i. I byen er der bryggeri og restaurant i den gamle Rækker Mølle-bygning, der har rødder tilbage til 1600-tallet. Den verdenskendte danske teolog og filosof Søren Kierkegaards slægt stammer fra Sædding-området, så der er indrettet en lille mindestue på den flot restaurerede Rækker Møllegården, der har tilknyttet en park og lille skov. Der er også rekreative arealer omkring Ganer Å, der løber igennem byen, og byen har fået søterrasse og badebro i søen. Der er ikke langt til større natur- og skovområder ved Dejbjerg og Løvstrup. Sædding Efterskole, der har plads til 80 unge, ligger tæt på Rækker Mølle. Rækker Mølle er en del af klyngesamarbejdet med landsbyerne Bølling, Finderup, Hanning og Sædding.