Der er nu kun en enkelt ledig byggegrund tilbage på Solskrænten, som ligger i den nordøstlige del af Vorgod by tæt på rekreative arealer og Vorgod Å.

Bemærk venligst om bygningsarealet: I de fleste lokalplaner er bebyggelsesprocenten sat til 25, men lovgivningen er efterfølgende ændret, så der normalt gives en dispensation til en bebyggelsesprocent på 30. Derfor er vores arealberegninger her på siden baseret på en bebyggelsesprocent på 30.

Grøn farve på grunden på kortet betyder, at den er klar til salg. Gul: Reserveret. Rød: Solgt.


Afstand til skole:
250 m.

Afstand til indkøbsmulighed:
1000 m.

Afstand til sportsfaciliteter:
400 m.

Afstand til offentlig transport:
1000 m.

Afstand til bymidte:
200 m.

Afstand til hav/fjord:
39000 m. / 29000 m.