Erhvervsgrundene til salg i Erhvervsparken ligger i den østlige del af Skjern. Prisen for grundene i Erhvervsparken er her på siden beregnet efter kvadratmeterprisen for facadejord. Der er en lavere pris for bagjord.


Afstand til motorvej :
48 km.

Afstand til lufthavn:
56 km.

Afstand til havn:
50 km.

Afstand til storby:
131 km.

Mere om Erhvervsparken i Skjern

Erhvervsgrundene til salg i Erhvervsparken ligger trafikalt centralt og let tilgængeligt i den østlige del af Skjern ud mod hovedvejen mod Holstebro, Varde og Herning. Det tager godt en halv time at køre til motorvejene mod Aarhus og Vejle-København/Napoli. Lokalplanen for området giver i en del af området mulighed for etablering af fremstillings-, håndværks-, transport-, lagervirksomhed mv. I en anden del kan der etableres virksomheder, der forhandler pladskrævende varegrupper, servicestation, restaurant og andre virksomheder, som efter byrådets skøn kan indpasses i området. Se mere i lokalplanen og salgsvilkår, som kan hentes her på siden. Eller kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger for at finde ud af, om en af grundene passer til din virksomhed.